Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä: 
Hpaper
Y-tunnus: 3134706-6
Osoite: Ullanmäentie 10B D98

Puhelin: +358505401400

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@hpaper.fi
Yrityksen asiakkuuksien hoitoon liittyvä rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu, joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.
Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.
Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme, ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin
  tahansa saada tietosi selville.
 • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen
  sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille.
 • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
 • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
 • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä

Rekisterin tietosisältö (henkilötietolomakkeiden kentät)

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Tietoja on kerätty yrityksen omista järjestelmistä.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Tietoja luovutetaan palveluihin, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

Rekisterin suojaus
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja yrityksen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikista henkilötietojen käsittelytoimista pidetään kirjaa, jolloin voimme tarkistaa, koska ja kuka henkilötietoa on käsitellyt.